สนใจ Minus Sun สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร และการตลาด
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
50 / 243 - 275 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel.: 0 2577 8888 ต่อ 3701 - 3705
Fax.: 0 2577 8832
Email : panrcinfo@panrcgroup.com

   
Minus เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในครือ PAN RC Group ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค หากท่านมีปัญหาผลิตภัณฑ์ หรือปัญหาผิวพรรณ สามารถสอบถามข้อมูลเิพิ่มเติมได้